• letáky A5 210 x 148 mm
  • letáky A4 297 x 210 mm
  • letáky A3 420 x 210 mm
  • hlavičkový papír A4 297 x 210 mm
  • leták DL 210 x 105 mm
Jaký tisk letáků je výhodnější? tisk digitálně nebo ofsetem? jaké údaje ode mě potřebujete, abyste mi mohli stanovit cenu tisku letáků?

Pro optimální stanovení ceny tisku letáků je třeba znát tyto údaje:

Formát tiskoviny:
uveďte prosím buď rozměr v milimetrech, znáte li označení formátu letáku (např. A4, A5, A3, A2 apod napište toto označení
Barevnost:
má li být leták potištěn z obou stran označte barevnost jako oboustrannou, má-li leták obsahovat více jak 2 baryv (nepočítaje bílou) označte barevnost jako plnobarevnou
Materiál:
není nutné popisovat přesnou gramáž potiskovaného materiálu pokud ji přesně neznáte, stačí nám napsat alespoň připodobnění (např. kancelářský papír, letákový běžný papír, prospektový papír, silný papír, nebo tuhý karton) na základě takto specifikovaného materiálu Vám navrhneme materiál s přesnou technickou specifikací, který bude odpovídat vašemu požadavku na levný tisk letáků
Náklad (počet ks): 
pro přesné stanovení cenové kalkulace tisku letáků, je nutné znát váš požadavek množství tisku letáků. Od množství se odvíjí koncová cena tisku letáků.

Srovnání výhodnosti technologií tisku letáků Digitální tisk vs. ofsetový tisk:

Na Váš dotaz zda je tisk letáků výhodnější ofsetovým tiskem nebo digitálním tiskem odpovídám stručnou charakteristikou. Digitální tisk je technologie vyvinutá speciálně pro tisk malých počtů letáků, plakátů, pozvánek a jiných tiskovin. Digitální tisk je pohotový a dokáže od předání podkladů tisknout téměř okamžitě. jelikož u digitálního tisku nevznikají žádné mezináklady na spuštění zakázky je pro tento malý počet tisku letáků vždy výhodnější než ofsetový tiskový stroj. Nevýhodou digitálního tisku je nižší kvalita vytištěných letáků, menší možnosti výběru materiálů pro tisk. Touto technologie nejdou tisknout určité typy barev (například Pantone). Digitální tisk se vyplatí do počtu maximálně 500 ks letáků.

Ofsetový tisk je v podstatě průmyslová technologie, která je konstruována na vysokou produktivitu a je určena pro tisk většího množství letáků než je 500 ks. Výhodou ofsetového tisku je vysoká kvalita tisku, možnost použití nepřeberného množství materiálu pro tisk letáků. Také mezi přednosti patří vysoká věrnost barev oproti předloze tisku letáků. Nevýhodou je, že před spuštěním zakázky je nutné vyrobit mezi produkt a tím jsou tiskové desky, dále je nutné stroj na tisk dané zakázky připravit. Tyto mezináklady se v podstatě "rozpočítávají" mezi výsledný počet kusů, proto je nižší náklad vždy po přepočtu na tisk 1 kusu dražší než při vyšším počtu tisku letáků.

Závěrem tedy platí pravidlo pro tisk malého počtu letáků cca do 500 ks použijte digitální tisk. Větší množství letáků levně vytisknete ofsetovým tiskem.

Před tiskem se vždy raději poraďte s odborníky na tisk:

Petr Doleček
odborná pomoc zákazníkům, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazníkům, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz

Zpět na FAQ