• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Rota?nÝ ofsetovř tisk

P?edloha letáku je p?enesena válcem s gumovým povrchem na pás papíru, který je následn? roz?ezán na jednotlivé letáky. Pou×ívá se pro tisk velkého mno×ství leták? v ?ádech statisíc? kus?.


Zp─Ťt na poradnu