• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Povrchovß ˙prava

Letáky lze povrchov? upravit více zp?soby. Nelevn?jší je strojový lak. Ten lze však pou×ít pouze pro tisk v?tšího mno×ství letáku na ofsetovém stroji. Další variantou je laminace. Co× je pota×ení tenkou folií po vytišt?ní leták? pro vysokou ochranu proti od?ení a lze ji pou×ít i pro tisk malého mno×ství leták?. Poslední variantou je UV lak, který je pou×itelný pro tisk velkého mno×ství leták? a má vysoký lesk.


Zp─Ťt na poradnu