• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Barevnost/po?et barev

Barevnost neboli po?et barev, kterými se bude tisknout. Tisk leták? se zpravidla provádí 4 barvami, jeliko× jsou ?asto pou×ity pro tisk leták? fotografie. I kdy× se vám m?×e zdát, ×e je pro tisk letá?ku pou×ito více ?i mén? barev. Je to však v?tšinou jen optický klam, který je zp?soben tím, ×e se barvy p?i tisku nemísí, ale tisknou se malinkaté te?ky 4 barev blízko sebe a a× mozek vytvo?í výslednou barvu. Pro tisk nejlevn?jších leták? se pou×ívá tisk jednou barvou a to ?ernou.


Zp─Ťt na poradnu