• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Tisknete levn? takÚ wobblery nebo stoppery, nebo tisknete pouze letßky? je p?Ýpadn? mo×nř i tvarovř vřsek? JakÚ p?Ýpadn? pou×Ývßte dr×ßky wobbler??

Wobblery i Stoppery levn? tiskneme. tyto POS materiály d?láme velmi b?×n? a máme s nimi bohaté zkušenosti. Wobblery i stoppery tiskneme z materiál? vyšších gramá×í nap?íklad 250 g lesklá k?ída, nebo 300 g lesklá k?ída. Tento pevný materiál zaru?uje fyzickou odolnost a také to, ×e se vytišt?né wobblery a stoppery nebudou ohýbat. Velmi ?asto wobblery a stoppery po vytišt?ní povrchov? upravujeme lesklou laminací, strojovým lakem, p?ípadn? UV parciálním lakem a to p?edevším pro v?tší efekt upoutání pozornosti. tyto POS materiály tiskneme velmi levn?.
Wobblery i stoppery se p?ipev?ují pomocí speciálních dr×ák? wobbler? k tomu ur?ených. tento dr×ák je v podstat? ?irá plastová páska která je na obou koncích opat?ena oboustrannou lepící páskou pro p?ipevn?ní k wobbleru, nebo stopperu a druhým koncem se p?ipevní k regálu, nebo na jiné místo. Wobbler ?i stopper se po p?ipevn?ní pohupuje v prostoru a vypadá jako by létal.

Pro získání p?edb?×né kalkulace tisku kontaktujte prosím naše tiskové specialisty:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz

Zp─Ťt na FAQ