• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Pot?ebujeme vytisknout firemnÝ prospekty A3 na vřstavu. D?lßte takto velikÚ prospekty?

levn? tiskneme prospekty v r?zných formátech. Formát A3 pat?í mezi velmi b?×né typy prospektu. Tyto prospekty levn? tiskneme zpravidla na n?kolik typ? papíru od slabšího materiálu o gramá×i 90 g/m2 a× po velmi reprezentativní prospekty z materiálu o gramá×i 300 g/m2. Tisk prospekt? dokon?ujeme také ohnutím na p?l, tak×e slo×ený formát prospektu je A4. Prospekty tiskneme v lesklém i matném provedení. Velmi ?asto prospekty povrchov? upravujeme lesklou nebo matnou laminací, p?ípadn? prospekty po vytišt?ní lakujeme lesklým nebo matným strojovým lakem. Takto upravené prospekty jsou velmi reprezentativní a pomáhají prodeji vašich produkt?. Pro zjišt?ní ceny tisku prospekt? prosím kontaktujte naše tiskové specialisty:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
mobil: 604 366 603
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
miroslav.netusil@tisklevne.cz

Zp─Ťt na FAQ