• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Pot?ebujeme pro naÜi spole?nost vytisknout pozvßnky na spole?enskou akci. Mßte s tÝmto zkuÜenosti? M?×ete nßm ud?lat i nßvrh grafiky?

Pozvánky tiskneme velmi ?asto a máme s nimi bohaté zkušenosti. Pozvánky tiskneme v mnoha formátech a mo×nostech provedení. Na výb?r Vám m?×eme takté× nabídnout širokou škálu materiál?. Pozvánky tiskneme velmi levn? a dodací lh?ta se pohybuje od 2 pracovních dní a× po n?kolik hodin. Grafický návrh Vám samoz?ejm? p?ipravíme v n?kolika variantách, ze kterých si vyberete a následn? Vám pozvánky levn? a kvalitn? vytiskneme.


Zp─Ťt na FAQ