• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Pot?ebujeme pro naÜi firmu vytisknout letßky s kupony na vřstavnÝ slevu. je mo×nÚ aby si nßÜ zßkaznÝk mohl kupon n?jak jednoduÜe odd?lit od letßku aby nemusel hledat n?×ky?

Letáky bychom Vám levn? vytiskli ofsetovým tiskem a po tisku bychom mezi kuponem a zbytkem letáku ud?lali takzvanou perforaci. Perforace u tiskovin v praxi znamená, ×e v ur?itém míst? papír "prod?rujeme" tak×e je velmi snadné kupon od vytišt?ného letáku odtrhnout. 

Pro zjišt?ní ceny tisku t?chto leták? prosím kontaktujte naše tiskové specialisty:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz

Zp─Ťt na FAQ