• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

Novß digitßlnÝ tiskßrna OcÚ Arizona 550 GT

14.06.2010 v 2:17

OcÚ Arizona 550 GT je produk?nÝ tiskovř stroj novÚ generace sánejv?tÜÝm vřkonem zácelÚ typovÚ ?ady tiskßren Arizona, jeho produk?nÝ rychlost váexpresnÝm mˇdu je a×á67ám▓ zaáhodinu. Je tÚm?? 2x rychlejÜÝ ne× p?edchozÝ model Arizona 350 GT. Tato tiskßrna je ur?enß p?edevÜÝm kátisku displejovřch grafik a je sm?rovßna zejmÚna doásegmentu reklamnÝch tiskßren sávelkou kapacitou, kterÚ seázabřvajÝ vřrobou v?tÜÝch formßt? nebo v?tÜÝho po?tu menÜÝch zakßzek reklamnÝch grafik, p?Ýpadn? POP aáPOS displej? ?i podobnřch aplikacÝ. Je zkonstruovßna takovřm zp?sobem, aby minimalizovala rizika p?echodu záanalogovÚ naádigitßlnÝ tiskovou technologii a zßrove? nabÝzÝ nekompromisnÝ kvalitu tisku veávysokÚ produk?nÝ rychlosti.