• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

Canon p?edstavil novÚ ?ady cenov? dostupnřch ?ernobÝlřch multifunk?nÝch tiskßren

25.05.2010 v 12:27

Spole?nost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, p?edstavila nové ?ady kompaktních multifunk?ních ?ernobílých A3 tiskáren imageRUNNER 2500 a imageRUNNER 2300. Ob? ?ady poskytují ?ernobílý tisk ve výhodném pom?ru ceny a výkonu.

„Ne všechny organizace po×adují barevná tisková ?ešení, jedná se zejména o menší spole?nosti a ve?ejný sektor. Nová kompaktní multifunk?ní za?ízení ?eší pot?eby tohoto segmentu a nabízí špi?kový výkon a nízké náklady,“ ?íká Paul Rowntree, European Marketing Manager, Canon Europe.

?ada imageRUNNER 2500 nahradila dosavadní iR 2018/30 a p?ináší lepší výkon, rychlou odezvu, schopnost skenovat a× 45 stran za minutu, vysokou kapacitu zásobníku papíru, rychlou aktivaci z re×imu spánku a první kopie dostupné za mén? ne× 3,9 vte?iny.