• letáky A5 210 x 148 mm
  • letáky A4 297 x 210 mm
  • letáky A3 420 x 210 mm
  • hlavičkový papír A4 297 x 210 mm
  • leták DL 210 x 105 mm

Nov tiskov technologie Xerox

Spole?nost Xerox uvedla na trh nové produk?ní barevné tiskárny Xerox 800 a Xerox 1000 s novými technologiemi, zejména pro marketingový a obchodní tisk.

číst více

Nov digitln tiskrna Oc Arizona 550 GT

V noru p?edstavila spole?nost Oc novou UV flatbed digitln tiskrnu Arizona 550 GT. Oficiln? byl tento novvelkoformtov tiskov stroj Oc Arizona550GT p?edstaven v kv?tnu namezinrodnm veletrhu Ipex vBirminghamu.

číst více

Dencop Lighting: Nov tiskov flie

Firma Dencop Lighting p?ichází na náš trh s ucelenou ?adou digitálních fólií Unifol pro polepy rovných a mírn? tvarovaných ploch, tak i pro polepy dopravních prost?edk? a jiných tvarov? náro?ných aplikací. Fólie Unifol jsou vybaveny permanentním nebo reversibilním lepidlem opacitní (šedé) nebo transparentní barvy.

číst více

Tiskov techniky v roce 2009

Sv?t polygrafie a tisku zaznamenal v minulém roce velmi velký propad, který byl zap?í?in?n p?edevším hospodá?skou a ekonomickou krizí. P?esto jsme se i v tomto období mohli setkat s ?adou novinek, které si výrobci a dodavatelé p?ipravili.

číst více

Mezinrodn veletrh Reklama a Polygraf 2010

Ve dnech 23.3. - 25.3.2010 se na praském Výstavišti v Holešovicích bude konat ji 17. ro?ník nejv?tšího st?edoevropského veletrhu reklamních slueb, marketingu, médií, papíru, obalové techniky a polygrafie.

číst více

Speciln tiskov inkousty Rho Vetrosil - potisk skla

Kvalitní potisk skla a donedávna vyadoval pouití podkladového laku, který vytvá?el pojítko mezi povrchem skla a tiskovou barvou nebo inkoustem. Potisky navíc mohly být vyuívány pouze v suchém prost?edí. Spole?nost Durst ale koncem roku 2009 p?edstavila nové digitální tiskové inkousty Rho Vetrosil, které byly vyvinuty tak, aby potišt?né sklo mohlo být umíst?no i ve vlhkém a horkém prost?edí.

číst více

Sv?t Reklamy Brno a Praha 2010

Prezenta?ní veletrh z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie.

číst více

Canon p?edstavil nov ?ady cenov? dostupnch ?ernoblch multifunk?nch tiskren

Spole?nost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, p?edstavila nové ?ady kompaktních multifunk?ních ?ernobílých A3 tiskáren imageRUNNER 2500 a imageRUNNER 2300. Ob? ?ady poskytují ?ernobílý tisk ve výhodném pom?ru ceny a výkonu.

číst více

Veletrh IPEX 2010

Nyní probíhá nejv?tší veletrh z oblasti tisku, vydavatelství a médií.

číst více